Pro Rege

Twee ochtenden in de maand komt de gemeente samen in Pro Rege aan de Oudedijk, nummer 113.

Dit kerkgebouw is op loopafstand van de Hoflaankerk, en is ook goed te bereiken met Tram 7 en vanaf metrostation Voorschoterlaan.

Pro Rege is een kerkelijk centrum, gebouwd in 1924. Het herbergt zalen van groot tot klein en centraal is beneden de modern ingerichte kerkzaal.

In de gevel is goed te zien wat de bedoeling van dit gebouw was: het onderdak bieden aan kerkelijke activiteiten en organisaties;de bond vanjongelingsverenigingen en en de bond van jongemeisjesverenigingen plaatsten hun logo met open bijbel of andere symboliek in de gevel.
Helemaal boven in de gevel prijkt de fakkel: het licht van het evangelie moet stralen over de hele stad en samenleving. Op de hoeken van de de gevel bevinden zich de pelikanen – oud symbool voor Christus, die zijn gemeente voedt vanuit zijn hart. De pelikaan pikt in zijn borst en zij. Jongen laven zich aan haar borst/hart.

Vlak boven de ingang prijkt de vis, die de Romeinse christenen al gebruikten als hun logo, een code ook voor de goede verstaander. Vis is in het Grieks IChThUS, de vijf letters staan vertaald voor Jezus Christus, Zoon van God Redder.

Verder ziet u in de gevelstenen de zaaier die uitging om te zaaien, handwerktuigen om aan te geven dat ook een christen de hand aan de ploeg en de troffel moest slaan – hard en degelijk werken wordt immers beloond – belangrijke kenmerken voor calvinistisch leven.
De woorden Pro Rege betekenen: Voor de Koning. Pro Rege is dus Koningskerk. De koning is Christus Jezus. Abraham Kuyper, de grote voorganger van de gereformeerden, leidde de kleine luyden tot een leven Pro Deo – verantwoord voor Gods aangezicht. Rond 1920 werden een aantal preken van Kuyper over de gelijkenissen van Jezus gebundeld en uitgegeven onder de titel Pro Rege.

Omdat heel het leven van de christen voor de Koning geleefd behoort te worden, komt Pro Rege als titel en naam vaker voor in het gereformeerde wereldje. Zo bijvoorbeeld de organisatie van Protestantse Militaire Tehuizen Pro Rege.

Grotere kaart weergeven