Doop aan kinderen

In de gemeente worden kinderen tijdens een kerkdienst gedoopt. Nadat ouders antwoord hebben gegeven op een aantal vragen, sprenkelt de voorganger water op het voorhoofd van het kind en spreekt daarbij uit dat het kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, Naam van de Zoon en de Naam van de Heilige Geest.

Waarom worden kinderen gedoopt? We geloven dat de relatie (het verbond) met God niet begint bij een menselijk keuze maar bij Gods keuze voor mensen. Kinderen van gelovige ouder(s) horen helemaal bij de verbondsrelatie die God met hun ouder(s) heeft. Ook kinderen hebben reiniging en vergeving van zonden nodig. In de doop wordt aan kinderen de zorg door God de Vader, de vergeving door Jezus Christus en het geloof door de Heilige Geest toegezegd.

De bediening van de doop is dus geen magische handeling. Het water op het voorhoofd is een illustratie (‘teken’) en een garantie (‘zegel’) van wat God toezegt.