Een nieuw begin in 2015

De nieuwjaarskaart kwam op derde kerstdag uit de lucht vallen. En het plaatje was compleet toen de volgende dag zijn naam eer aan deed – zondag. Een betoverend mooi stadsgezicht, een schitterend landschap werd zichtbaar.

Een sneeuwwitte wereld als beeld voor een nieuw begin. Wie zou niet zo 2015 willen beginnen? Dromen van een nieuw jaar zonder ballast van 2014 en de jaren er voor?

We weten dat het vaak anders ligt. Dat een nieuw begin, een tweede kans, niet vanzelf spreekt in onze samenleving. Mensen die fouten maken worden op Twitter kernachtig afgeschreven en in de media en in de volksmond zonder pardon een kopje kleiner gemaakt. Koning David had na zijn zonde met Bathseba in onze tijd echt niet langer koning kunnen blijven.

Ook in families en kerken is een tweede kans lang niet altijd onderdeel van het idioom. Mensen blijken dan harder dan ze zelf God soms verwijten.

Bij God is dat anders. Hij is de God van het nieuwe begin. Hij is warm van hart (barmhartig). Hij heeft onvolmaakte mensen volmaakt lief. Daarom stuurde Hij Jezus. Om in de modderpool te gaan staan van wat eerder onze sneeuwwitte bedoelingen waren of toch (on)bewust kwetsend of kapotmakend gedrag. Zo leefde Jezus op aarde. Wie  met Jezus in aanraking kwam, ging anders weg dan hij of zij Hem ontmoet had: geheeld, genezen, vergeven, vernieuwd. Zowel tegen de verlamde man in Bethesda (Johannes 5:14) als de door criticasters op overspel betrapte vrouw zegt Jezus (Johannes 8:11): ‘Ga heen, zondig niet meer’. Over herkansing gesproken!

Gods herstelplan gaat echter verder dan ik van mezelf kan bedenken.  Jezus noemt dit een nieuwe, geestelijke, geboorte.  Omdat het anders alsnog hopeloos  zou mislukken. Het creëren van verlossing en heelheid blijkt ons niet in het bloed te zitten. Hoe vaak beginnen wij wel niet opnieuw? Daarom stierf Jezus. Daarmee nam Hij al je zonden en mislukkingen op zich. Verzoende het in jouw plaats, ruimde het op door er kopje onder in te gaan. Hij stond echter ook op uit de dood als Overwinnaar. Wie met Jezus is gestorven én opgestaan beleeft het nieuwe begin, een transformatie met een vaste hoop die in de hemel als erfenis op je wacht.

Dit is het evangelie: ook in 2015 mag je opnieuw beginnen. Niet vanzelfsprekend, maar dankzij Jezus’ is er een nieuwe geboorte, bekering, vernieuwing en genezing. Leef met Jezus, warm van hart en gun de ander een tweede kans. Waak voor deflatie van het evangelie van de verzoening en opstanding in jouw leven en zing van de hoop en toekomst die op je wacht:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petrus 1: 3 en 4)