Een nieuwe studiekring ‘En de aarde bracht voort’.

Zin om een goed theologisch boek te lezen?
Een nieuwe studiekring o.l.v. ds. Mark van Pelt.

We lezen op de nieuwe studiekring komend seizoen het net verschenen boek ‘En de aarde bracht voort’ van Gijsbert van den Brink. Over Christelijk geloof en evolutie. Een heel boeiend onderwerp! De hoofdvragen die Van den Brink aan de orde stelt zijn: Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? En wat zijn de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval – en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? Van den Brink wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.

We willen dit boek op de studiekring gaan lezen. We proberen in een open houding op het spoor te komen wat Van den Brink zegt. Tegelijk proberen we ook kritisch te bevragen wat zijn antwoorden op het gebied van hun geldigheid en implicaties te weeg brengen. Zijn de oplossingen die Van den Brink aandraagt aanvaardbaar binnen de orthodoxe theologie? En op welke manier wordt onze visie op God, mens en wereld, goed en kwaad, zonde, verlossing en eindtijd erdoor beïnvloed?

 

Ik heb er zin in dit boek met een groepje geïnteresseerden te bespreken. We lezen telkens thuis enkele hoofdstukken (ongeveer 60 pagina’s per keer). Om de beurt maakt iemand een samenvatting en enkele gesprekspunten. Daarna bevragen we samen de tekst en bespreken onze opvattingen daarover. Echt een verdiepingskring, zonder dat je het gevoel krijgt dat je vaktheoloog moet zijn om hier aan mee te doen. De kring komt telkens op maandagavond bij elkaar. Ongeveer één keer per maand. We plannen vijf studieavonden. We beginnen de kring op ma 30 oktober om 20.00 uur bij de Hoflaankerk. De tweede avond staat gepland voor ma 20 november. Graag aanmelden bij ds. Mark van Pelt mcvanpelt@hotmail.com Wil je mee doen, schaf het boek dan alvast aan: ‘En de aarde bracht voort’. Gijsbert van den Brink. Boekencentrum 2017. Prijs € 22,99.

Ik heb er zin in. Doe je mee?

Ds. Mark van Pelt