Gemeenteavond toekomst kerkgebouwen

Op 6 maart om 20 uur wordt in de Hoflaankerk een gemeenteavond gehouden voor Kralingen-West en Protestants Kralingen. Daar zullen de onderzoekers van Stichting Kerkelijk Waardebeheer hun rapport presenteren over onze kerkgebouwen.

Deze avond is alleen bedoeld om van hen te horen welke aanbevelingen zij op basis van hun kennis en ervaring aan onze gemeente doen. Zij zullen een presentatie geven en er kunnen vragen worden gesteld. Op deze avond zal er geen besluitvorming plaatsvinden. 

Na deze avond wordt het advies van de onderzoekers officieel aangeboden. Vervolgens wordt er een voorstel gedaan aan de kerkenraden hoe we verder gaan met de gebouwen en hoe er verder gewerkt kan worden aan de fusie tussen de Hervormde Gemeente Kralingen en de Gereformeerde Kerk van Kralingen. Het moet steeds weer duidelijk zijn dat een fusie alleen kan plaatsvinden als de afzonderlijke kerkelijke gemeenten (d.w.z. de Hervormde Gemeente Kralingen en de Gereformeerde Kerk van Kralingen) daarover in positieve zin beslissen.

Via deze link kunt u het rapport van 45 pagina’s downloaden.