Voorbereiding Pinksteren 2013: Zondag 12 mei

Zondag 12 mei (z.g. ‘Weeszondag’)

Een Trooster!
Lezen: Johannes 14: 15 – 28
Een niet gepland afscheid van iemand die veel voor je betekent maakt verdrietig. Zeker als dat Jezus is (Joh 14:1-2). Toch kan vertrekken soms beter zijn dan blijven. Zo was dat ook bij Jezus. Zijn hemelvaart maakte de volle zegen van het opstandingsevangelie wereldwijd. Zijn leerlingen waren echter nog niet zover. Daarom vertelt de Heiland dat naast Hem een andere Trooster of Helper komt. Zelf zal Hij in de hemel als Voorspraak bij de Vader met Zijn werk verdergaan. Maar op aarde komt de Heilige Geest als Trooster of Helper erbij. De wereld en het hart van iedere gelovige wordt Zijn eeuwige woning. Zo werkt de Drie-enige in hemel en op aarde samen om in ons kleine leven Zijn grote troostwerk te realiseren (Joh. 14:16 en 26).

Gebed: Heilige Geest wij bidden U dat U Zich in de wereld en ons leven manifesteert als Verlosser, Voorspraak, Helper, Trooster.

Om te zingen/ luisteren: gezang 237: Kom, Schepper Geest

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Hymne Veni Creator Spiritus, 9e eeuw of ouder, misschien toe te schrijven aan Hrabanus Maurus, abt van Fulda (780-856). Vertaling door J.W. Schulte Noordholt, uit het Nederlands brevier Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Brussel-Zeist 1990), p. 545.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.