Voorbereiding Pinksteren 2013: Maandag 13 mei

Maandag 13 mei

De Heilige Geest schept

Lezen: Genesis 2: 4-7 en Romeinen 8: 18-23
De Heilige Geest komt niet met Pinksteren ‘uit de lucht’ vallen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel – bij de schepping – is Hij present (Gen 1:2). We geloven in God de Vader als Schepper. Echter ook Jezus Christus en de Heilige Geest zijn bij de schepping betrokken. De Schepper is de Drie-enige. De mens zou er niet zijn geweest zonder de Geest (letterlijk: ruach = adem, wind) (Gen 2:7). De Heilige Geest is een scheppende kracht die van buiten af op mensen valt en leven in ons brengt. Hij is het die ook vandaag nog het gelaat van de aardbodem vernieuwt (psalm 104: 30). We zien het dit voorjaar weer gebeuren! Dat onze werkelijkheid – schepping én schepsel – tegelijk ook is aangetast door de zonde benadrukt Paulus juist in zijn hoofdstuk over de Heilige Geest (Romeinen 8). Déze schepping wacht op een bevrijding, een herschepping! Een christen kijkt daarom realistisch om zich heen en ziet/weet:
1) Gods scheppende Geest is ook vandaag actief. Aarde en mensen zijn geen product van toeval. Sterker: als God zich verbergt, geven o.a. dieren de geest (psalm 104:29)
2) Deze aarde is onderdeel van Gods (her)scheppingsplan en dus geen neutraal terrein (of vuilnisbelt) voor eigen consumptie.
3) We verwachten een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Mede gegrond op de Bijbelse hoop’ dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van slavernij van het verderf’ (Romeinen 8: 21).

Gebed: Heilige Geest, we bidden U, geef ons ons ogen om Uw werk in de scheppingte zien, in het bijzonder ook dit voorjaar.

Om te zingen/ luisteren: gezang 247: 1 en 3
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.