Agenda komende periode

9 juni, Afscheidsdienst Ds. Mark van Pelt.

16 juni, bevestigingsdienst Ds. Mark van Pelt in de Goede Herderkerk te Ridderkerk

30 juni na ochtenddienst nadenk-moment over missionair diaconaal werk

29 september Startzondag 9 oktober gemeente avond

9 juni, afscheidsdienst Ds. Mark van Pelt. In deze dienst nemen we officieel afscheid van Ds. van Pelt als onze predikant. Het is een dienst waarin ook familie, vrienden en mensen uit andere gemeenten aanwezig zullen zijn.

16 juni, bevestigingsdienst Ds. Van Pelt in de Goede Herder gemeente te Ridderkerk. (nog geen verdere info bekend)

30 juni, na de ochtenddienst hebben we een nadenk moment over hoe we de toekomst van het diaconaal missionair werk voortzetten. Ageeth Palland is vanaf 1 mei niet meer als werker bij ons actief, wat willen en kunnen we nog blijven doen nu zij veel dingen niet meer kan organiseren.  Misschien gaan we wel andere dingen doen. De stuurgroep heeft hier al intensief over nagedacht en neemt de gemeente mee in de mogelijkheden en keuzes die gemaakt kunnen worden.

29 september startzondag; dit jaar we geen nachtje weg met elkaar, waarschijnlijk is er wel een activiteit op de zaterdag. De verdere invulling van dit weekend is nog niet precies bekend

9 oktober, Gemeente avond; deze gemeente avond is bedoeld om verder door te denken over het profiel van de nieuw te beroepen dominee. Dit is profiel is nodig voor het beroepingswerk kan gaan starten. Het opstellen van het gevraagde profiel is best lastig, wat hebben we als gemeente nodig? Welke eigenschappen zijn voor ons belangrijk? We willen graag samen met u bidden en nadenken over hoe het profiel er uit gaat zien. (meer info volgt)