Voorbereiding Pinksteren 2013: Dinsdag 14 mei

Dinsdag 14 mei

De Heilige Geest en Jezus

Lezen: Lucas 3: 21-23, Lucas 4:1,13 -21
Van kerkvader Irenaeus van Lyon (180 na Chr.) is de uitspraak dat Christus en de Heilige Geest de beide handen zijn waarmee God zich met ons inlaat. De evangeliën maken de hand van de Heilige Geest rond de geboorte van Jezus duidelijk zichtbaar. Jezus heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest (Lucas 1:35), en zowel de moeder als de vader van de ‘wegbereider’ van Jezus – Johannes de Doper – worden vervuld door de Heilige Geest (Elisabeth: Lucas 1:41 / Zacharias, Lucas 1:67). Ook Simeon leefde met de Heilige Geest (Lucas 2: 25,26). Het is de Heilige Geest die Jezus leidt, bij het begin van Zijn bediening wordt dit onderstreept (Lucas 3:22). Het gebeurt nadat Jezus na de doop van bekering en vergeving van zonden heeft ontvangen én Hij in gebed is Lucas 3:21). Vol van de Heilige Geest kan Zijn werk doen, verzoekingen van de duivel weerstaan (Lucas 4:1), onderwijs geven (Lucas 4:14/15) en de profetie (De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft, Lucas 4:18) op Zichzelf toepassen. Zo zijn de Heilige Geest en Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is Jezus de weg gegaan, ten onder gegaan aan onze zonde én weer opgestaan. Een voor ons onbegaanbare weg, Hij deed het in onze plaats. Het is echter diezelfde Geest die Jezus aan zijn volgelingen beloofd heeft. Niet in het minst als we in gebed zijn.

Gebed: Heilige Geest, wij bidden U, maak ons vol van Uw Geest, zodat we de alomvattendheid zien wat Jezus heeft gedaan in onze plaats.

Om te zingen/ luisteren: Toen Jezus bij het water kwam (gezang 165)
Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.

Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.