Verdiepingsdiensten over ‘God heeft karakter’

Elke maand staat één van de middagdiensten  in het bijzonder in het teken van Verdieping. We diepen een thema uit, doen kennis op en leren het toe te passen in ons leven. In de dienst is een moment van stilte en de dienst wordt afgesloten met  lofprijzingspsalmen en – liederen. Na de dienst is er – voor wie dit wil – gelegenheid om een kort moment met elkaar over het geleerde door te spreken.

De Verdiepingsdiensten in de periode tot de zomer hebben als thema ‘God heeft karakter’. Het is een serie van drie diensten waarin de volgende karaktereigenschappen van God worden besproken:

– De grootheid van God (4 mei)

– De goedheid van God (1 juni)

– De liefde van God (13 juli i.p.v. 6 juli)

De Verdiepingsdiensten beginnen om 17 uur in de Hoflaankerk en worden geleid door onze pastoraal werker voor 20-tigers en 30-tigers Pieter Jan Boot.  Vanzelfsprekend ben je ook op de andere zondagmiddagen van harte uitgenodigd om de dienst van 17 uur bij te wonen.