Start Verdiepingsdiensten over ‘Komst’

Dit najaar start een nieuwe reeks verdiepingsdiensten. Deze keer staat de eerste Thessalonicenzenbrief centraal. In vijf middagdiensten behandelen we deze oudste brief van de apostel Paulus.

De diensten zijn om 17.00 u in de Hoflaankerk (Hoflaan 1) en worden geleid door onze pastoraal werker G.M. (Thijs) van Meijeren.

De diensten zijn op de volgende zondagmiddagen:

– 12 oktober

– 2 november

– 30 november

– 14 december

– 11 januari.

Gemeentelid of gast, ieder die meer wil leren over het christelijk geloof is van harte welkom!

Verdiepingsdiensten over ‘God heeft karakter’

Elke maand staat één van de middagdiensten  in het bijzonder in het teken van Verdieping. We diepen een thema uit, doen kennis op en leren het toe te passen in ons leven. In de dienst is een moment van stilte en de dienst wordt afgesloten met  lofprijzingspsalmen en – liederen. Na de dienst is er – voor wie dit wil – gelegenheid om een kort moment met elkaar over het geleerde door te spreken.

De Verdiepingsdiensten in de periode tot de zomer hebben als thema ‘God heeft karakter’. Het is een serie van drie diensten waarin de volgende karaktereigenschappen van God worden besproken:

– De grootheid van God (4 mei)

– De goedheid van God (1 juni)

– De liefde van God (13 juli i.p.v. 6 juli)

De Verdiepingsdiensten beginnen om 17 uur in de Hoflaankerk en worden geleid door onze pastoraal werker voor 20-tigers en 30-tigers Pieter Jan Boot.  Vanzelfsprekend ben je ook op de andere zondagmiddagen van harte uitgenodigd om de dienst van 17 uur bij te wonen.

Kom kennismaken op woensdagavond 5 februari!

Wil je graag meer weten over de achtergronden van onze stadsgemeente Kralingen West? Ben je er al klaar voor om lid te worden? Of wil je graag over specifieke onderdelen een vraag stellen? Kom dan naar de  halfjaarlijkse kennismakingsavond op 5 februari  om 20.00 uur in één van de zalen bij de Hoflaankerk. Je wordt er wegwijs gemaakt en krijgt er volop gelegenheid je vragen te stellen. Van harte welkom. Graag even aanmelden bij Pieter-Jan Boot (06-36134634/ pieterjanboot@gmail.com.

Pax et Bonum voor Rotterdam in 2014!

Als alle goede woorden en voornemens van Rotterdammers omgezet zouden worden omgezet in daden, wordt 2014 een goed jaar voor de stad. Stel je voor: verkiezingen met respect voor elkaar, succesvolle Buurt Bestuurt-projecten, afname van eenzaamheid onder ouderen, jongeren die het lukt hun studie af te maken en vervolgens ook een baan vinden, minder klanten voor de Voedselbank, ….. (door jezelf in te vullen).

Het is als christen net te makkelijk om te zeggen dat tussen onze woorden en daden de kloof van de weerbarstigheid van onze wil en mogelijkheden gaapt. Dat we het wel goed bedoelen, maar…  Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan Franciscus van Assisi (1182 – 1226). Zijn lijfspreuk ‘Pax et Bonum’ (‘Vrede en alle goeds’) bestond uit meer dan alleen drie woorden. Wie zijn biografie leest, komt onder de indruk hoe hij metterdaad toegewijd is aan armen, zieken,  mensen aan de rand van de samenleving.  Hoe hij diep respect heeft voor Gods schepping en geen kruistocht loopt, zoals zijn tijdgenoten, maar letterlijk het pad van de vrede bewandelt.

Zijn geheim? Kortgezegd: het symbool waarmee hij zijn brieven ondertekende,  het Tau-teken.

Het TAU-teken

Tau-teken

 Het Tau-teken komt uit Ezechiël 9. Daar gebiedt de HEERE aan een in linnen geklede man midden door de stad Jeruzalem te trekken en het Tau-teken op voorhoofden te plaatsen van hen ‘die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’.  De man gaat en plaatst kriskras het Tau-teken, tekent een kruis zogezegd. Wie het Tau-teken draagt, wordt gered.

Wie dieper in de profetie van Ezechiël 9 duikt, schrikt van het oordeel dat daar door God wordt uitgesproken over de bewoners van de stad Jeruzalem zonder Tau-teken. Ezechiël is er ondersteboven van (vers 8).  De minimale les hiervan is: weet dat God niet soft is, Hij doet recht, aan zijn Naam en aan mensen.

Een Man die op voorhoofden het Tau-teken plaatst. Wie is Hij?   In gedachten flitst het beeld naar Jeruzalem zes eeuwen later.  Daar roept Iemand vanaf het kruis: ‘Het is volbracht’ en vervolgens wordt Hij in linnen gewikkeld en begraven (Lucas 23:53).

Franciscus’ daden zijn ingegeven door zijn verbondenheid met de gekruisigde Christus! Dat is zijn geheim. Als stadsgemeente Kralingen-West belijden we: ‘Het kruis is relevant en cruciaal, ook in 2014’. Met dat te geloven komt heel wat los, in beweging,  namelijk het verlangen om met het Tau-teken als zegen  door Rotterdam te trekken en het mee te geven aan wie lijdt, wie de maatschappelijke boot heeft gemist, wie Hem mist, in daad en woord. Gelovend in de kracht van de gekruisigde die ook de Levende is. Als je in zijn kracht gaat, dan is het  voor 2014 niet te veel gezegd:  ‘Pax et Bonum’!

Overdenking n.a.v. Ezechiël 9. Kernwoorden: ‘….Trek midden door de stad … en zet een merkteken op de voorhoofden’ (Ezechiël 9:4)

Afbeelding

Diensten rond Oud en Nieuw

Het jaar afsluiten en beginnen met God?

Oudejaarsavond 31 december is de laatste kerkdienst van 2013. Een dienst om terug te blikken, God te danken en een blik op de toekomst te richten. De dienst begint om 19.30u in de Hoflaankerk.

Op 1 januari is er om 10u is er opnieuw een samenkomst in de Hoflaankerk. Om te belijden: Dit is Uw jaar’ en met een gebed dat we zonder God het jaar niet in kunnen en willen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen, met koffie, thee en fris.

Een gezegend 2014 gewenst!

 

.