Afbeelding

Kerst in Kralingen

Wat is kerst?
Vier kerst mee!
Het jaar uit en in
Kerstmaaltijd
Afbeelding

Kerstzangdienst: Zing mee, van Kerst!

Op 25 december is er in de Hoflaankerk (Oudedijk 2) in Kralingen van 17.00 tot 18.00 uur een kerstzangdienst. Er worden bekende kerstliederen gezongen en nieuwe liederen op bekende melodieën, begeleid door musici. Ook zijn er instrumentele bijdragen en gesproken woord. Na afloop is er koffie en kerstbrood. Ieder welkom, toegang is vrij.

Afbeelding

Diensten rond Oud en Nieuw

Het jaar afsluiten en beginnen met God?

Oudejaarsavond 31 december is de laatste kerkdienst van 2013. Een dienst om terug te blikken, God te danken en een blik op de toekomst te richten. De dienst begint om 19.30u in de Hoflaankerk.

Op 1 januari is er om 10u is er opnieuw een samenkomst in de Hoflaankerk. Om te belijden: Dit is Uw jaar’ en met een gebed dat we zonder God het jaar niet in kunnen en willen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen, met koffie, thee en fris.

Een gezegend 2014 gewenst!

 

.

 

Afbeelding

Verdiepingsdiensten Gebed als Adem

Gebed als adem

Verdiepingsdiensten ‘Gebed als adem’

Komend najaar willen we als gemeente in een serie verdiepingsdiensten stilstaan bij het gebed.We belijden zo gemakkelijk dat het gebed in ons persoonlijk leven en in het gemeenteleven hét vitale onderdeel is van ons geloofsleven. Maar in de praktijk worstelen we vaak met het volhardend bidden of verdwijnt het gebed soms zelfs in de drukte van het alledaagse leven naar de achtergrond. Daarom verlangen we naar een diepere kennis rondom het wezen van het gebed. Samen met de discipelen vragen we in deze diensten: Here, leer ons bidden.

Het karakter van deze leerdiensten richt zich op een thematische verdieping. Rondom en na de diensten wordt er gelegenheid geboden om de thema’s verder te verinnerlijken en hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan; bij de nabespreking, tijdens de gebedsavonden of met behulp van een leesrooster.

De data van de leerdiensten zijn:
29 september – Gebed als adem – onmisbaar (over ons diepste verlangen)
3 november – Gebed als adem – ongrijpbaar (over onze vragen)
1 december – Gebed als adem – verstaanbaar (over onze (gebeds)taal)
12 januari – thema nog niet bekend
2 februari – thema nog niet bekend

Deze diensten zullen worden geleid door Pieter-Jan Boot, voor vragen en suggesties kan met hem contact op worden genomen via pieterjanboot@gmail.com .